Η Nissan θα χρησιμοποιήσει χάλυβα χαμηλής περιεκτικότητας σε CO2 και «πράσινο» αλουμίνιο της Kobe Steel για την κατασκευή των μοντέλων της

Posted: 19 Δεκεμβρίου 2022 in Έρευνα & Τεχνολογία

Η  Nissan Motor Co., Ltd. (Nissan) και η Kobe Steel, Ltd. Η (Kobe Steel) ανακοίνωσαν ότι η Nissan σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει το Kobenable Steel*1 για την κατασκευή μοντέλων της τελευταίας, από τον Ιανουάριο του 2023 και μετά. Ο χάλυβας Kobenable, που διατίθεται στο εμπόριο από την Kobe Steel, μειώνει σημαντικά τις εκπομπές CO2 στη διαδικασία της υψικαμίνου. Η Kobe Steel θα προμηθεύει επίσης τη Nissan με φύλλα αλουμινίου κατασκευασμένα από πρώτες ύλες «πράσινου» αλουμινίου. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που το Kobenable Steel θα χρησιμοποιηθεί σε οχήματα μαζικής παραγωγής.

Η Nissan στοχεύει να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της*2 έως το 2050. Δεδομένου ότι περίπου το 60% του βάρους ενός οχήματος αποτελείται από χαλύβδινα μέρη και περίπου το 10% του βάρους του αποτελείται από μέρη αλουμινίου, η χρήση «πράσινου» χάλυβα και του «πράσινου» αλουμινίου είναι ένας πολύ αποτελεσματικός τρόπος για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά την κατασκευή εξαρτημάτων, η οποία αποτελεί μέρος του κύκλου ζωής του οχήματος.

Επομένως, η απόφαση των εταιρειών να χρησιμοποιήσουν το χάλυβα και το αλουμίνιο για οχήματα Nissan οφείλεται όχι μόνο στις σημαντικές μειώσεις των εκπομπών CO2 αλλά και στο ότι μπορεί να επιτευχθεί το ίδιο επίπεδο υψηλής ποιότητας με τα συμβατικά προϊόντα.

Τα μοντέλα της Nissan θα χρησιμοποιούν το Kobenable Premier, το οποίο μειώνει κατά 100% τις εκπομπές CO2 κατά την κατασκευή μέσω της μεθόδου εξισορρόπησης μάζας*3. Η συγκεκριμένη ποσότητα χάλυβα που θα χρησιμοποιηθεί από τη Nissan θα καθοριστεί μέσω περαιτέρω διαβουλεύσεων.

Οι «πράσινες» πρώτες ύλες αλουμινίου που αγόρασε η Kobe Steel για την παραγωγή φύλλων αλουμινίου για λογαριασμό της Nissan, τήκονται ηλεκτρολυτικά χρησιμοποιώντας μόνο ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την ηλιακή ενέργεια, μειώνοντας έτσι τις εκπομπές CO2 κατά την παραγωγή πλινθωμάτων αλουμινίου κατά περίπου 50%*4. Τα ανακυκλωμένα υλικά αλουμινίου που παράγονται στις παραγωγικές εγκαταστάσεις της Nissan, θα χρησιμοποιηθούν επίσης για περαιτέρω μείωση των εκπομπών CO2 κατά την παραγωγή.

Και οι δύο εταιρείες θα συνεχίσουν τις προσπάθειές τους για τη μείωση των εκπομπών CO2, με στόχο τη δημιουργία μιας κοινωνίας ουδέτερης εκπομπών άνθρακα στο μέλλον.

*1 Η μείωση των εκπομπών CO2 αποδείχθηκε με τη πλήρωση στην υψικάμινο του εργοστασίου  παραγωγής Kakogawa Works της Kobe Steel,  μεγάλης ποσότητας HBI που παράγεται από τη διαδικασία MIDREX®, μια ξεχωριστή τεχνολογία του Ομίλου Kobe Steel. 

*2 Περιλαμβάνει την εξόρυξη πρώτων υλών, την κατασκευή, τη χρήση και την ανακύκλωση ή επαναχρησιμοποίηση οχημάτων, στο τέλος του κύκλου ζωής τους.

*3 Μια μέθοδος για την κατανομή συγκεκριμένων χαρακτηριστικών σε ένα συγκεκριμένο τμήμα προϊόντων σύμφωνα με την εισερχόμενη ποσότητα πρώτων υλών με τα χαρακτηριστικά αυτά, όταν υπάρχει μείγμα πρώτων υλών με και χωρίς τέτοια χαρακτηριστικά (π.χ. χαμηλό CO2) στη διαδικασία παραγωγής. Μέσω της μεθοδολογίας του ισοζυγίου μάζας, τα αποτελέσματα μείωσης του CO2 κατανέμονται σε συγκεκριμένα προϊόντα.

*4 Σε σύγκριση με το προηγούμενο προϊόν ενός προμηθευτή υλικών.

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.